Napi Zsoltáros Gondolatok, HÉTFŐ, 2020.04.27

  1. Az Úr

Zsolt 19, 8-12

8Az ÚR törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az ÚR intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt. 9Az ÚR rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az ÚR parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. 10Az ÚR félelme tiszta, megmarad örökké. Az ÚR döntései igazak, mindenben igazságosak, 11kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. 12Szolgádat is figyelmeztetik: ha megtartja azokat, jutalma bőséges.

Tökéletes, határozott, helyes, világos, tiszta, igaz, igazságos, kívánatos, édes – ha ezt mind valamiről vagy valakiről elmondhatnánk…! Mire, kire mondja ezeket a zsoltáríró? Az Úr törvénye, intő szava, rendelkezései, parancsolata, félelme, döntései. Ami  az Úrtól származik, amit az Úr ad nekünk, mindarra mondja a zsoltáros az elismerő szavakat. Beszél mindezek kapcsán felüdülésről, jutalomról. Szemet, lelket, szívet átjár az Úr lenyűgöző lénye mindezeken át! Mert az Úr törvényei, rendelkezései, döntései mögött Ő maga áll, Vele van dolgunk, az Ő Lénye tükröződik át bennük.

Isten rendjében, “kereteiben”, Igéjében mi is megláthatjuk Őt magát. Milyen nagy ajándék az ilyen látás, belátás! Milyen könnyű annak engedelmeskednie Istennek, aki így látja Őt, így tudja igenelni, csudalni Őt és törvényét! Jézus Krisztusban számunkra még inkább közeli, érthető és lenyűgöző lesz számunkra! Adjon Isten ilyen látást, belátást és engedelmességet ma is, könnyen, csodálatból és szeretetből – örömmel felfrissülve, a jutalom reményében!

 

Imádság: Köszönöm, Uram, világos intelmeidet, rendedet – segíts, újrafelfedezve, gyönyörködni benne, Benned, és így örömmel engedelmeskedni Neked! Ámen!

 

(S. Z)

Vélemény, hozzászólás?