Gyereksarok

Minden vasárnap 10.00 órától az Istentisztelet ideje alatt 4 korcsoportban
gyermek-istentiszteleteket tartunk. A négy csoport a következő:

Magocska-csoport:

A Magocska csoportba a kis- és középső csoportos ovisokat várjuk, háromtól öt
éves korig. Minden alkalommal megbeszélünk egy bibliai történetet, tanulunk egy
mondatot szó szerint a Bibliából, imádkozunk, énekelünk, majdnem úgy, mint a
nagyok. A mi helyünk a lenti „Nagy”, vagyis az alsó szint bejáratával éppen
szemben nyíló gyülekezeti terem. Ebből a teremből nyílik a baba-mama szoba is,
ahol az anyukák gyermekeikkel együtt hallgathatják a templomban zajló
Istentiszteletet. Ez azért szerencsés, mert nem lesz ismeretlen a kicsik számára a
helyszín és a légkör, mire bekerülnek a magocskák közé.
A Magocska csoport már tíz órakor lent, a saját termében gyülekezik, de a gyermek-
istentiszteletet mi is csak akkor kezdjük el, amikor a nagyobb gyerekek kijönnek a
templomból. Így a gyerekeknek van egy kis idejük arra, hogy játsszanak,
beszélgessenek egymással és a tanítókkal, lélekben is megérkezzenek,
felmelegedjenek a csoportban. Ezután kezdődik a tulajdonképpeni gyermek-
istentisztelet.  A tanítók természetesen igazodnak az óvodások életkori
sajátosságaihoz, sok a játék és a mozgás, de ugyanakkor ügyelnek rá, hogy a
foglalkozás lényegileg  Istentisztelet maradjon. A csoportban mindig legalább két
felnőtt van jelen.

Kisfecske-csoport:

A Kisfecske csoport a 84. zsoltárból kölcsönözte a nevét:

“Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál,
Seregek Ura, királyom és Istenem!” (Zsolt 84:4)

Ezzel is szeretnénk kifejezni, hogy a gyerekeknek is helye van és jó ott lenni Isten közelében,
az Ő házában. A Kisfecske csoportba azokat a gyermekeket várjuk, akik ebben a tanévben

járnak nagycsoportba és első osztályba. Az életkori sajátosságaikat, a játékosságot és a

mozgás igényüket figyelembe véve alakítjuk alkalmainkat.

Minden vasárnap 10 órától a templomban várjuk a gyermekeket, ahonnan a közös kezdés
után együtt megyünk le a saját termünkbe gyermek Istentiszteletre, hogy Istent
dicsérhessük, Vele és egymással lehessünk közösségben.

Sasok-csoport:

„De akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul; szárnyra kelnek, mint a sasok,
futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” 
(Ézsaiás könyve 40,31.)

A 2 – 4. osztályos gyermekek csoportja a Sasok. Élményekkel szeretnénk
gazdagítani őket. Olyan élményekkel, amik értelmet adnak mindannak, amit a
Bibliából megtanulunk. Így segítve őket abban, hogy az Úr útján járjanak, és ne
fáradjanak el.
Célunk még, hogy olyan összetartó csapatot kovácsoljunk tagjainkból, akik önként is
szívesen járnak majd közénk most és a későbbiekben is. Az Istentiszteletet minden
vasárnap a templomban kezdjük el (akár szülők mellett, akár a szószék melletti
–rendezői- baloldalon együtt helyet foglalva), majd lemegyünk a termünkbe, és ott
folytatjuk a már életkorilag is teljesen nekik megfelelő formában.
Várjuk az érdeklődőket szeretettel!

Keret-csoport:

A KeReT, a Keresztúri Református Tizenévesek csoportja az 5-6. osztályos
lányokat és fiúkat várja szeretettel minden vasárnap. De nemcsak vasárnap, hanem
havonta egyszer (szombaton) kieresztjük a gőzt, kiszellőztetjük a fejünket,
megmozgatjuk az iskolapadban elgémberedett végtagjainkat, és játszunk, és
játszunk, majd egy kicsit még játszunk…
Gyere el Te is közénk, ha szeretnél egy vidám és kíváncsi csapattal jobban
megismerni Istent és református vallásunkat, és tedd fel kérdéseidet, amiket eddig
még senkinek nem mertél!