Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség tájékoztatója a templom nyitásáról

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének határozata alapján május 2-án megnyitjuk a templomunkat. Ezzel párhuzamosan Istentiszteleteinket továbbra is élőben közvetítjük az interneten, gyülekezetünk YouTube csatornáján.
Kérjük Testvéreinket, hogy saját és mások egészségének védelme érdekében felelős döntést hozva kapcsolódjanak vissza a gyülekezet életébe. Ne érkezzenek betegen vagy olyan környezetből, ahol jobban kitettek a fertőzés veszélyének. Mindnyájunk számára nagyobb védelmet nyújt, ha már oltottak vagyunk, negatív teszttel rendelkezünk vagy átestünk már a COVID fertőzésen, illetve előtte nem jártunk olyan környezetben, ahol fokozott a fertőzés veszélye.
Felhívjuk a gyülekezeti tagok figyelmét arra, hogy az Istentiszteleten való személyes részvétel az alábbi járványügyi szabályok betartásával lehetséges:
1. Istentiszteleteinket gyülekezetünk templomában (kizárólag a templomtérben) tartjuk.
2. Az Istentiszteleten maximálisan 50 fő vehet részt.
3. A személyes jelenléthez előzetes regisztrációt kérünk, hogy minél körültekintőbben tudjuk előkészíteni az Istentiszteletet. Regisztrálni a gyülekezet honlapján, illetve kedden 15–18 óra között telefonon lehet (Jani Líviánál). Amennyiben az 50 fős keret betelt, a regisztráció lezárul.
4. A létszámkorlátozás biztosítását a főbejáratnál erre kijelölt szolgálók végzik.
5. Belépés kézfertőtlenítés után, szájmaszkban (orrot és szájat eltakarva!) és kizárólag a főbejáraton
történik. A maszk viselése az egész Istentisztelet alatt, a templom területén is kötelező. Az
Istentisztelet alatt a nyílászárókat nyitva tartjuk. A kivonulás padsoronként, rendezetten történik.
6. A templomtérben kötelező megtartani a védőtávolságot (1,5 m) a jelenlévők között, kivéve a közös
háztartásban élők esetében.
7. A templomban minden második padsort lezárunk, oda tilos ülni.
8. Egyéb gyülekezeti alkalmaink:
a. gyermekek számára a megszokott rendben maradnak az online alkalmak
b. kiscsoportok alkalmai:
i. Szerdai Bibliaóra (Reflexiós Online Bibliaóra): online marad
ii. Ancora Ifi, KonfIfi: az iskola nyitásáig (máj. 10-ig) online maradnak, utána
csoportvezetői döntés alapján offline is lehetséges
iii. Házi Bibliakörök: máj. 10. után csoportvezetői döntés alapján, HA szabadtéren
lehetséges az alkalom megtartása, lehet személyes részvétellel az alkalom
iv. Baba-mama kör továbbra is szünetel.

9. Pünkösd vasárnapi konfirmációs ünnepségre a konfirmandusokon kívül, szülőket, hozzátartozókat, a
presbitérium tagjait, hitoktatókat és az Ancora ificsoport képviselőit várjuk elsődlegesen a
létszámkorlátozást szem előtt tartva.
10. Pünkösd hétfőn Úrvacsorás Istentiszteletre hívjuk inkább a gyülekezet tagjait.
11. A templom urnatemetője május 1-jén 14–18 óráig, május 2-án 9–15-ig, ezt követően vasárnaponként
8–12 óráig lesz nyitva. A részletesebb tájékoztató a honlapon olvasható.
Fenti rendelkezés visszavonásig vagy megváltoztatásig és a változtatások kihirdetéséig marad hatályban.
Bp., 2021. április 28.

A gyülekezet presbitériuma

Vélemény, hozzászólás?