KÖRLEVÉL a válság idejére

KÖRLEVÉL

A Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség tagjainak,

illetve Templomának és Altemplomi Urnatemetőjének látogatóihoz

a „koronavírus” miatt kirobbant válsághelyzetben

 

A levélben foglaltak presbiteri határozatoknak felelnek meg,

melyek eligazítóak és betartásuk, tiszteletben tartásuk a fentnevezettekre kötelező érvényűek.

 

 

Tisztelt Látogatók!

Kedves Testvérek!

 

 

Szomorúan vesszük tudomásul a világban és benne országunkban terjedő járványt – és az ennek nyomán kialakult helyzetet.

Hisszük, semmi nem történhet Isten akaratán kívül, minderről Atyánk tud, ezért elsősorban Őhozzá fordulunk imádsággal, bizalommal és reménységgel. Kérjük Urunkat, hogy rövidítse meg ennek a válságnak napjait – és valahogy fordítsa jóra, valahogy javunkra (Róm 8,28 alapján) személyesen és közösségileg is ezt a nehéz időt.

Ugyanakkor valljuk, hogy „nem a félelemnek lelkét kaptuk”(2Tim 1,7) – ezért nem adjuk át magunkat a pánik-hangulatnak, ha meg is ijeszt minket az, ami körülöttünk zajlik, hanem mindez még inkább Isten felé fordítja a tekintetünket, igyekszünk Benne megnyugodni, bizakodni, mindent imádságban Őelé vinni.

Ám ez az Ige így folytatódik: „erőnek, szeretetnek és józanságnak Lelkét” kaptuk. Hitünk valóban erőt ad. Imádkozó, egységes közösségünknek ereje van. Azonban józanok is vagyunk, akik látják azt, ami zajlik, és ezért igyekszünk minden megtenni, hogy mi magunk ne legyünk e válság elmélyítői. Ezért Kormányunk és Egyházunk rendelkezéseit messzemenőkig be kell tartsuk – és alkalmaznunk kell bölcsen és preventív módon a mi speciális helyzetünkre. A szeretet most azt jelenti, hogy nem hősködünk, hanem vigyázunk egymásra, amennyire csak lehet – inkább jobban, mint kellene, mint kevésbé…

Presbitériumunk felelősen figyelemmel kísérve a helyzetet és Kormányunk bejelentéseit, gondolkozva, beszélgetve (interneten át) szavazást tartott, melynek végeredménye alapján a következő határozatokat jelenti be az Egyházközség Elnöksége:

1.) MOST VASÁRNAP (2020.03.15.), bár még lesz a Templomunkban Istentisztelet, arra kérjük a körlevelet olvasókat, hogy NE JÖJJENEK el erre, hanem otthon hallgassák meg a közvetítést vagy néhány órával később felvételről. Gyerekistentiszteletet már most vasárnap sem tartunk, gyermekmegőrzés sem lesz!

2.) Hétfőtől (2020. 03. 16.) minden gyülekezeti hétközi alkalom a templomban és házanként (HBK, Szerdai Bibliaóra, KonfIFI, Ancora, Baba-Mama Kör…) bizonytalan időre SZÜNETEL.

Tehát arra kérjük a különböző körök tagjait, hogy személyesen ne találkozzanak – ezzel együtt kérjük, hogy amennyire csak lehet, más módon (telefon, mail, cset…) tartsák a kapcsolatot, és ne szűnjünk meg otthon imádkozni. Kérjük, hogy az alkalmak, csoportok vezetői döntsék el, hogyan tudják honlapunk, YouTube, e-mail-ek és más közösségi felületek segítségével valahogy mégis „pótolni”, „megtartani” az alkalmat, kapcsolatot tartani egymással!

3.) Hasonlóképpen, Templomunkban Istentiszteletet sem tartunk, így fájó szívvel írjuk az ajtók zárva lesznek. Ennek részleges pótlására (hiszen a közösségi jelenlétet fizikailag nem pótolhatjuk sajnos) minden vasárnap felkerül az internetre az Istentisztelet (Igeolvasás, ima, Igehirdetés, pásztori szó, hirdetések, áldás).

Ennek módjáról később – ebben is, ahogy minden gyülekezeti ügyben a válság alatt, eligazító lesz gyülekezeti honlapunk: refkeresztur.hu. Annyi bizonyos, hogy minden vasárnap 10 órától elérhető lesz a heti Istentisztelet.

(Elkötelezett egyháztagjaink közül, aki jónak látja, tegye félre minden vasárnap a szokásosan szívből odaszánt persely adományát – és majd, ha mód nyílik rá, dobja be egyben Istentisztelet után, a válság elmúltával!)

Tervezzük azt is, hogy minél több szöveges, hangos vagy képes anyag kerüljön fel az internetre, segítve a lelki életünket.

4.) A KERESZTELÉSEK is szünetelnek ez idő alatt, mivel ez gyülekezeti esemény, szükséges, hogy a gyülekezet közössége is jelen legyen. Ebben az ügyben Jani Lívia lelkipásztorral kell egyeztetni.

Az ESKÜVŐK ügyében javasoljuk az esküvő elhalasztását – vagy szűk családi körben van mód megtartani. Ebben az ügyben Sóskuti Zoltán lelkipásztorral kell egyeztetni.

A TEMETÉSEKET Altemplomunkban megtartjuk – arra kérve a gyászolókat, hogy csak a szűk család legyen jelen, Erről személyesen kell majd egyeztetniük Sóskuti Zoltán lelkipásztorral.

5.) Az URNATEMETŐ nyitva lesz egyelőre a szokásos látogatási időkben – nyitásáról és zárásáról, felügyeletéről gondoskodunk.

TEMETŐI ÜGYINTÉZÉS csak sürgős esetekben lesz, egyszerűsített módon (Sóskuti Zoltán lelkipásztor lesz az ügyintéző), így ún. elővásárlásra, előgondoskodásra a válság ideje alatt nem lesz mód. Minden INFORMÁCIÓ, szükséges eligazítás SZABÓ ZSUZSÁNÁL – KIZÁRÓLAG TELEFONON (06-70-321-6838) vagy e-mailen (szzsueva@gmail.com) keresztül lehetséges.

6.) A gyülekezet pasztorációját, a kapcsolattartást, lelkigondozást a lelkipásztorok továbbra is végzik, telefonon, e-mailben, Messenger-en elérhetők, sőt bátran keressük őket!

A szabadnapjukat továbbra is tartsuk tiszteletben (Sóskuti Zoltán lp.: kedd; Jani Lívia lp.: szerda; Kisturi Eszter gyakornok: csütörtök).

Elérhetőségek:

Sóskuti Zoltán lp.: 06-30-822-5435; lp.rkeresztur@gmail.com

Jani Lívia lp.: 06-30-835-4917; szoborka@gmail.com

 

A fenti rend visszavonásig él.

Figyeljük e tekintetben is a gyülekezet honlapját: refkeresztur.hu

 

Budapest, 2020. 03. 14.

A figyelmet megköszönve, imádságos szívvel:

 

Dr. Hajdú Csaba s.k..                                                                     Sóskuti Zoltán s.k.

gondnok                                                                                       lelkipásztor