Napi Zsoltáros Gondolatok, CSÜTÖRTÖK, 2020.06.04.

Itt sokan megfordulnak

Zsolt 65, 1-5

1 A karmesternek: Dávid zsoltáréneke. 2 Téged illet a dicséret, ó, Isten, a Sionon! Neked teljesítik a fogadalmakat. 3 Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. 4 Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. 5 Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével! 

Ahhoz, hogy az ember ilyeneket tudjon mondani, imádkozni, élő hittel, ahhoz meg kell fordulni. Megfordulni Isten felé. Felismerni, hogy minden más út zsákutcába visz. Ahhoz bele kell ütközni sokszor a falba, hogy végül egy “belülről kényszerű” fordulattal Isten felé forduljunk.

Istent dicsőíteni, fogadalmainkat teljesíteni, Istenhez fordulni imádsággal, bűneinket a megbocsátás bizonyosságában Őelé tárni, csak az tudja igazán, aki megtért (azaz megfordult, odafordult Isten felé). Ha ez megtörtént az életünkben, a kiválasztottság hálás öröme jár át: mert megtapasztaltuk, hogy még  minket is közelébe enged a Mindenható, Örökkévaló, Végtelen Úr.

Dávid végigénekelte az életét – Istennek dalolt örömben, szorongattatásban, mindig.  Nem érhette meg a Sion hegyen épült templomot, annak javait és szentségét nem tapasztalhatta meg – csak annak előízét és reményét. Mégis az ő ajkairól árad ez a gyönyörű vallomás, a neki tulajdonított zsoltár részlete: “Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével! ”  Mi is vágyunk már a Templomunkba ennyi hét után – akkor is, ha nekünk már több jutott: hiszen testünk a Szentlélek templomává lehet, betölt minket Isten javaival és szentségével.

Várjuk, vágyjuk és óhajtjuk majd azt a Mennyei Templomot, ahol már egészen betölt mindent Isten dicsősége, és egészen közel lehetünk a Mindenség Királyához. Addig marad a vágy: a templom után, Isten után, a Teljesség után – és ez a vágy drága, mert a szívünk legmélyebb vágyakozása, szüksége.

Imádság: Köszönöm, Uram, hogy tudok imádkozni, mert közel jöttél, betöltesz Lelkeddel, a tieid közé tartozhatok – köszönöm, hogy közel engedsz magadhoz és kincseidhez! Ámen!

 

(s.z.)

Fénykép: Kiss Zoltán (Fb)

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?