Napi Zsoltáros Gondolatok, PÉNTEK, 2020.06.19.

Örökké!

Zsolt 136

1 Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 2 Adjatok hálát az istenek Istenének, mert örökké tart szeretete! 3 Adjatok hálát az urak Urának, mert örökké tart szeretete! 4 Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete. 5 Bölcsen alkotta meg az eget, mert örökké tart szeretete. 6 A földet a víz fölé terítette, mert örökké tart szeretete. 7 Megalkotta a nagy égitesteket, mert örökké tart szeretete, 8 a napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké tart szeretete, 9 a holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert örökké tart szeretete. 10 Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire, mert örökké tart szeretete. 11 Kihozta onnan Izráelt, mert örökké tart szeretete, 12 erős kézzel és kinyújtott karral, mert örökké tart szeretete. 13 Kettéhasította a Vörös-tengert, mert örökké tart szeretete, 14 átvezette rajta Izráelt, mert örökké tart szeretete. 15 De a fáraót és seregét a Vörös-tengerbe szorította, mert örökké tart szeretete. 16 Vezette népét a pusztában, mert örökké tart szeretete. 17 Nagy királyokat vert meg, mert örökké tart szeretete, 18 dicső királyokat ölt meg, mert örökké tart szeretete: 19 Szíhón emóri királyt, mert örökké tart szeretete, 20 és Ógot, Básán királyát, mert örökké tart szeretete. 21 Odaadta országukat örökségül, mert örökké tart szeretete, 22 örökségül szolgájának, Izráelnek, mert örökké tart szeretete. 23 Gondolt ránk megaláztatásunkban, mert örökké tart szeretete. 24 Megszabadított ellenségeinktől, mert örökké tart szeretete. 25 Ő ad eledelt minden élőlénynek, mert örökké tart szeretete. 26 Adjatok hálát a menny Istenének, mert örökké tart szeretete!

 

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!
Adjatok hálát az istenek Istenének, mert örökké tart szeretete!
Adjatok hálát az urak Urának, mert örökké tart szeretete!
Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete.

Megteremtette a világot, mert örökké tart szeretete.
Megalkotta az embert, hogy szeretetkapcsolatban legyen vele, mert örökké tart szeretete.
Még a teremtett világot is rábízta, mert örökké tart szeretete.
Bőrruhát adott a bújócskázó embernek, és kiűzte az Éden kertjéből, mert örökké tart szeretete.
Szövetséget kötött Noéval és Ábrahámmal, mert örökké tart szeretete.
Vezetőket hívott el újra és újra, hogy az életet adó útra tereljenek, mert örökké tart szeretete.
Szentlelkét küldte egyeseknek, hogy jelekkel is bizonyságot tegyenek róla, mert örökké tart szeretete.
Odaadta egyszülött Fiát, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, mert örökké tart szeretete.
Vezetőket hív el újra és újra, hogy az életet adó útra tereljenek, mert örökké tart szeretete.
Szentlelkét elküldi mindazoknak, akik kérik és várják, hogy bizonyságuk legyen róla, mert örökké tart szeretete.
Szövetségét ígéri, most és mindörökké, mert örökké tart szeretete.
Tiszta lapot ad Krisztusért, hogy az ítélet el ne válasszon Tőle, mert örökké tart szeretete.
Tanítványaira bízza a teremtett világot, mert örökké tart szeretete.
Megalkotott Téged is, hogy szeretetkapcsolatban legyél vele, mert örökké tart szeretete.
Újjáteremti a világot, mert örökké tart szeretete.
Odaadja örökségként, mert örökké tart szeretete.

Gondolt ránk megaláztatásunkban, mert örökké tart szeretete.
Megszabadított ellenségeinktől, mert örökké tart szeretete.
Ő ad eledelt minden élőlénynek, mert örökké tart szeretete.
Adjatok hálát a menny Istenének, mert örökké tart szeretete!

Ámen

(J.L.)

Kép: Jani Lívia

Vélemény, hozzászólás?