Napi Zsoltáros Gondolatok, SZERDA, 2020.05.06.

ERŐS VÁR

ZSOLTÁROK 46 

A föld megindul, hegyek omlanak, vizek és népek háborognak, országok inognak, és csak Isten városa nem inog meg, csak Isten népe nem retten meg, mert erős vár az Ő Istene. Aki nem inog meg. Ha az egész világ meginog is, ha egész egzisztenciánk kerül is veszélybe, ha a természet minden ereje életünkre tör is, Ő nem inog meg, Ő nem tántorodik meg! És azok sem, akik hozzá tartoznak, mert erős vár az Ő Istenük! Erős vár a mi Istenünk.

Izrael népe évezredek óta vallja ezt meg a 46. zsoltárban, a kereszténység 2000 éve vallja még talán az ősnépnél is jobban: Igen, erős vár a mi Istenünk, és történhet bármi az Ő városa nem tántorodik meg! Még akkor sem, ha a halál egészen közel jár hozzá: ha a föld elsötétül, a kárpit meghasad és az Isten Fia kileheli lelkét! A mi Istenünk még ekkor sem inog meg, sőt ebben a helyzetben mutatja meg igazán, hogy mennyire erős is Ő! És megingatja a halál erejét, sőt, örökre legyőzi azt! Erős vár a mi Istenünk. És mert Ő erős, ezért mi, az Ő népe is erősek vagyunk, és nem ingunk meg! A Seregek Ura velünk van, és jöhet bármi: halál vagy élet, angyalok vagy fejedelmek, jelenvalók vagy eljövendők, hatalmak, magasság vagy mélység, sem ezek, sem semmilyen más teremtmény nem választhat el minket a Seregek Urának biztos szeretetétől!
Ezért Luther Mártonnal együtt mi is valljuk: 

Erős vár a mi Istenünk, 
Jó fegyverünk és pajzsunk. 
Ha ő velünk, ki ellenünk? 
Az Úr a mi oltalmunk. 
Az ős ellenség 
most is üldöz még, 
Nagy a serege, 
Csalárdság fegyvere, 
Nincs ilyen több a földön.

Erőnk magában mit sem ér, 
Mi csakhamar elesnénk, 
De küzd értünk a hős vezér, 
Kit Isten rendelt mellénk. 
Kérdezed: ki az? 
Jézus Krisztus az, 
Isten szent Fia, 
Az ég és föld Ura, 
Ő a mi diadalmunk.

Imádság: Atyánk, Te látod, mennyi minden megingott és még most is inog körülöttünk. Olyan jó, hogy Te biztos menedék, erős vár vagy a legnagyobb bizonytalanságokban is! Áldunk Téged ezért! Ámen. (katt)

(K.E.)

Kép: Jani Lívia

Vélemény, hozzászólás?