Napi Zsoltáros Gondolatok, SZERDA, 2020.06.17.

66.zsoltár

Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaimat, 14 melyeket ajkam kimondott, és szám megígért a bajban. 15 Hízott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosokat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. (Szela.) 16 Gyertek, halljátok, ti, istenfélők, mind, hadd mondjam el, mit tett velem! 17 Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. 18 Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. 19 De Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. 20 Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem.

Jól ismert zsoltár a 66., legtöbbünknek nem kell sokat haboznia az énekléssel, ha istentiszteleteinken megszólal a zsoltár genfi változata: “Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel…” Ám a jól ismert zsoltárnak is vannak olyan versei, melyeket kevésbé ismerünk jól (talán pont azért, mert az utolsó versek közé tartoznak, és azokat már kevesebb figyelemmel olvassuk, és sokszor egyáltalán nem is énekeljük). A 66. zsoltárnak is vannak ilyen versei! Pedig ezek a sorok nagyon sok, és komoly gondolatot tartalmaznak. És mai helyzetünkben, poszt-karantén életünkben komoly és elgondolkodtató kérdés elé állítanak bennünket:

Mi örülünk Istennek, énekelünk neki szép zengéssel? Hirdetjük nagy dicsőségét? És ami a legfontosabb kérdés: teljesítjük azokat az ígéreteinket, melyeket Neki tettünk a bajban? A nehézség, a félelem enyhülésével eszünkbe jut, mit ígértünk Istennek? Megtartjuk ígéreteinket pont olyan hűségesen, mint amilyen hűségesen Tőle elvárjuk, hogy tartsa meg sajátjait? Vagy magunkkal megengedőbbek vagyunk?

Miért fogadkozik minden ember – hitélettől függetlenül – olyan nagy hévvel a bajban? És miért felejtik el  fogadalmaikat a baj elmúltával? Miért fogadkozik sokszor ugyanilyen hévvel a hívő ember is, és miért feledkezünk meg olyan sokszor fogadalmainkról, melyeket Istennek, Isten színe előtt tettünk? 

A zsoltáros számára nem kérdés, hogy teljesíti-e Istennek tett fogadalmait, hiszen tudja, érzi a világmindenség Urának nem lehet csak úgy ígérgetni. Fogadalmainknak súlya van, azokért felelősséggel tartozunk Isten előtt. Jó ebbe belegondolni, jó ezzel a felelősséggel számolni akkor is, mikor megfogadunk valamit, és akkor is, mikor teljesítenünk kell korábbi ígéreteinket. Legyünk olyan hűségesek ebben a felelősségben, mint amilyen hűséges a mi Gondviselő Istenünk a nekünk tett ígéretei beteljesítésében!

Imádság: Urunk, segíts teljesíteni Neked tett ígéreteinket! Ámen.

(K.E.)

Kép: K.E.

 

Vélemény, hozzászólás?