Napi Zsoltáros Gondolatok, SZOMBAT, 2020.05.09.

ISTEN HANGJA

ZSOLTÁROK 29.

1 Dávid zsoltára. Magasztaljátok az Urat, ti, mennyei lények, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát! 2 Magasztaljátok az Úr dicső nevét, boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben! 3 Az Úr hangja zeng a vizek fölött, mennydörög a dicsőséges Isten, az Úr, a nagy vizek fölött. 4 Az Úr hangja hatalmas, az Úr hangja fenséges. 5 Az Úr hangja cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait. 6 A Libánon ugrál miatta, mint egy borjú, és a Szirjón, mint egy bivalyborjú. 7 Az Úr hangjára lángok törnek elő. 8 Az Úr hangja megremegteti a pusztát, megremegteti az Úr Kádés pusztáját. 9 Az Úr hangja megriasztja a szarvasokat, letarolja az erdőket. Templomában mindenki őt dicsőíti. 10 Az Úr trónol az áradat fölött, ott trónol az Úr, az örökkévaló király. 11 Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel.

Milyen az Isten hangja? Milyen lehet az a hang, mely már a Biblia első lapján világot teremt: földdel, vizekkel, égbolttal, növényekkel, állatokkal és az emberrel. A hang, mely a bűneset után keresőn hívja Ádámot és Évát. A hang, mely elmondja: mivel vétkeztél, fájdalommal szülsz majd, és fáradsággal szerzed kenyered egész életedben. A hang, mely angyalokon és prófétákon keresztül éppúgy megszólalt, mint a Kőtáblákon és a természet erején keresztül. A hang, mely egyszerre félelmetes és megnyugtató.

Félelmetes, hiszen cédrusokat tördel, országokat tesz ugráló állatokká, lángokat támaszt, és az egész földet megrettenti: a növényeket, az állatokat, az embereket. Ha az Úr hangja megszólal, remegnek a teremtmények. Mert az Úr hangja, a benne rejlő, mindent felülmúló, életet adó és számonkérő erő, félelmetes. Mert képes eltörölni mindent, ami nem méltó a jelenlétére, és fájdalom árán is megtisztítani mindent, amit méltóvá akar tenni a jelenlétére.  A saját népét, a saját Templomát is. Hangosan, zajosan, erővel kiáltva – „Az én házam imádság háza”-, összetörve, felborítva mindent, ami méltatlan az életükben, az életünkben. Az Úr hangjának félelme megtisztulásra hívja az Ő népét.

De ha meghalljuk hívó szavát, ha megtisztítjuk életünket, akkor nem lesz félelmetes az Ő hangja! Mert már nem az életet számonkérő, hanem az életet ajándékozó tónust halljuk majd! Azt, mely lágyan szól a bűnöshöz is: “Menj el, és többé ne vétkezz!” Az örökkévaló király hangja megnyugvást hoz népének életébe: erőt és soha el nem múló békességet, az Ő jelenlétének békességét: nem kell félnünk, mert a mi Istenünk erősebb minden földi erőnél! Ezért magasztaljuk Őt templomában! Ezért magasztaljuk dicső nevét, és borulunk le előtte, mert ránk adta az Isten népének szent öltözetét!

Imádság: Urunk, félelmetes a Te hangod, ha megtisztulásra hív! Mégis kérünk, mutasd meg, miből kell megtisztulnunk, hogy miénk lehessen a Hozzád tartozó nép békessége! Ámen!

(K.E.)

Kép: Kisturi Eszter

Vélemény, hozzászólás?