Összeült tegnap a Pénzügyi Bizottság

BESZÁMOLÓ

Minden év elején összeül a Presbitérium Pénzügyi Bizottsága, hogy elkészítse a Zárszámadást az előző év elszámolásáról, gyülekezetünk pénzügyeiről mérleget készítve. A másik feladat, ennek alapján, a következő esztendő pénzügyi tervezése (Költségvetés).

Nehéz év áll mögöttünk – kiszáíthatatlan esztendőbe léptünk.

Mégis együtt adtunk hálát, hogy zárszámadásunk nem fordult mínuszba. Ennek két oka van: egyrészt a gyülekezeti tagok odaadó, hűséges adakozása (sokan félrerakva, elküldték az elmaradt perselypénzüket, az Egyházfenntartói járulékot is nagyon sokan befizették); másrészt kevesebb programunk miatt (melyek sajnos a járvány miatt elmaradtak), kevesebb kiadásunk is volt. Mindezek felett pedig Isten gondviseléséért adtunk hálát.

Próbáltuk felelősen tervezni a jövő évet is. A pénzügyi tervezés sosem csak az anyagiakról szól! Mindig tükrőzödik egy költségvetésben az értékrendünk, a fontossági sorrendünk, szemléletünk, missziói látásunk, diakóniai lelkületünk…; és sok más. A remény is – hogy ebben az évben lesz mire, kikre költeni…

A Presbitérium február 8-án ül össze, és előzetes megismertetése és ha kell korrigálása után, elfogadja ezt a két dokumentumot – megküldve Egyházmegyénk részére is jóváhagyásra.

Hálával tekintünk vissza – reménységgel teveztünk. Isten legyen Gyülekezetünk őriző Pásztora, Ő vezessen minket a 23. Zsoltár értelmében is.

Vélemény, hozzászólás?