TüKörKépeink, KEDD, 2021.03.02.

– 25 –

 

Gondolkodtató: Hűség, hit, bizalom – melyik könnyebb, nehezebb számomra?

Hangoló: Szentlélek Isten, világítsd meg az utamat, hogy ma még bátrabban lépjek veled együtt! Ámen

 

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. (Zsid 11,1)

Hiszed-e ezt? Hiszem és vallom. Mennyire hiányzik az úrvacsora, az arra való készülés is – ahogy a gyülekezet közössége egyszerre sóhajtja, mondja, éli meg az úrvacsorai közösség részeként a hitének megvallását is! Hiányzik, mert a hit titkához kapcsolódik. Nem azért titok az Úrvacsora, mert nem tudhatunk róla, hanem azért, mert több annál, mint amit ízekre szedve meg tudnánk magyarázni, mert a láthatón túlira hívja az embert, téged és engem is. Arra a misztikus közösségre Istennel és egymással, ami hit nélkül kitapinthatatlan. A hit az a csatorna, ami valóságossá teszi számunkra a láthatatlan világot.

Hiszed-e ezt? Hiszem és vallom. Hiszem, elfogadom, igaznak tartom, nyugtázom. Elhiszem, hogy az a láthatatlan világ valós. Elhiszem, hogy van Isten, hogy létezik a gonosz. És? A hitnek nagyon fontos pillére az ismeret – jajj nekünk, ha agyatlan módon, fanatikusan szajkózunk valamit! Önmagában azonban az ismeret még nem az igazi hit. Meggyőződtél róla? Helyes! De, ha nincs mögötte bizalom, pont olyan vagy, mint az ördögök, akik hiszik és rettegnek. (Jak 2,19) Merthogy a hit bizalom is, bizalom Istenben, abban, hogy jó, hogy jót akar nekünk és ezért rábízhatom, RÁ bízhatom az életemet. Nemcsak akkor, amikor kényelmes, könnyű, hanem akkor is, amikor kihív a komfortzónámból. A hit bizalom is, a szeretetkapcsolat, amire Isten hív, nincs e nélkül. Bízni nem lehet csak elméletben, gyakorlatban mutatkozik meg! A hit éppen ezért akarat is – odaszánás, engedelmesség, életformáló erő. Mert az egész szívemet adom oda, az életemet teszem fel arra, amiben hiszek. Ha nehéz idők járnak, biztat az ismeretem, mindaz, amit Istenről már tudok, amit vele együtt már átéltem! Ha tudom, hogy mit kéne tennem, de megijeszt, a félelmemet kiűzheti a szeretet, a bizalmam Istenben – az Övé vagyok! E kettő lenyomata mintázza a hűséget az életemben, akár a végsőkig is. A mártírhalál küszöbén így mondhatta Bonhoeffer: Ez a vég – számomra az élet kezdete.*

Hit, bizalom, hűség. A görög nyelvben egy szó van rá – nekünk egy életünk, hogy növekedjünk benne. A Lélek vezet minket ezen az úton, gyümölcsként növekedhet a hűségünk, próbákban, rácsodálkozásokban, a kapcsolatban. Vágyod, vállalod, kéred mindezt?

(J.L.)

Visszhangzó

Hinni, bízni, hűségesnek maradni egy életen keresztül kell. Nem elég ideig, óráig. Nem elég akkor, mikor úgy tartja kedvem, mikor időm engedi. Hinni, bízni, hűségesnek lenni folyton kell. Akkor is, mikor nem ez a kényelmesebb út, mikor kedvem lenne feladni, mikor lemerült az akkumulátor, mikor megtelt a tárhely, mikor nincs GPS-jel… Akkor kell igazán! No, meg akkor, mikor minden rendben van! Mert olyankor lehet két szék között, a padlóra zuhanni… Ezért is olyan fontos énekünk a 479. dicséret! Itt hallgatható: https://www.youtube.com/watch?v=oCbTkH6enBc 

(K.E.)

Tükröződő

Simon Márton
Veszprém megyéből származom, otthonomnak pedig a mai napig a Keleti-Bakony lankáit, a horgásztavakkal szabdalt barátságos, emberléptékű vidéket tartom. Egy teljesen szekuláris, még csak vallásosságot nyomokban sem tartalmazó családban nőttem fel. A néhány hosszú, nagy mélységeket is rejtő középiskolai éveim alatt tértem meg egy veszprémi gyülekezetben. Jelenleg Rákoskeresztúron élek feleségemmel és kislányommal, kisfiúnk érkezését pedig március elejére várjuk.A gyülekezethez fogadott nagymamánkon, Szabados Jutka nénin keresztül csatlakoztunk körülbelül másfél éve. Azóta egy kicsit jobban otthon érezzük magunkat itt a fővárosban, s ezért rendkívül hálásak vagyunk!
 
Mit tanultál Istenről?
Nehéz bármilyen tapasztalatot írni, Isten megtapasztalt tulajdonságait definiálni. Hiszen bármilyen definícióval élek is, úgy érzem, hogy valahogy korlátozom a végtelen Istent. Olyan dimenziókat próbálok megragadni, melyek természetemből fakadóan számomra megfoghatatlanok. Azonban e tapasztalás mégis fontos, hiszen arról árulkodik, hogy a kifürkészhetetlen, végtelen Isten mégis csak odahajol az emberhez. A Teremtő a teremtéshez. A Szent a profánhoz. Az Örökkévaló egyszülött fián, Krisztuson keresztül betekintést enged gondolataiba, felfedi az evangéliumot és lehetővé teszi, hogy egyszerre csodálkozzunk rá parányi, bűnös voltunkra – és az Atyaisten gondoskodó szeretetére, megtartó kegyelmére. Ez a kétféle illogikus megtapasztalás az, ami kizökkentett egykor, s kizökkent ma is. Az Ige élő és ható, Isten Szent Lelke folyamatosan munkálkodik, s nap mint nap rávilágít arra, hogy az életem nem egy öncélú, önmagáért való lét, hanem egy eszköz az Ő kezében arra, hogy másokat táplálhassak, melegíthessek a fényével, dicsőségével.
 
Mit tanultál a hívő életről?
Életemben egy másik erős bizonyosság Isten valósága felől az Őbenne hívők szeretetteljes közössége, valahol a mélyben huzalozott egysége. Az a tapasztalat, hogy Krisztusban mi valóban egyek vagyunk. De nem csak, mint egy sűrűn szőtt tarka szövet, hanem úgy, mint egy hús-vér test, melynek sejtjei akár közel, akár távoli összeköttettésben is, de mindenképpen függésben vannak. Az egyetlen olyan függésben, mely alapvetően nem megkötöz, hanem feloldoz; mely nem emészt, hanem táplál. Noha önzéseink, célt tévesztett vágyaink miatt a test bizonyos tagjai diszfunkcionálisan működnek időnként, továbbá betegségek is ostromolják a szervezetet, azért együtt mégis csak – ha nyikorogva is, de – működünk.

Mit üzensz a gyülekezetnek?

A gyülekezetnek azt üzenem, hogy imádkozzon egyházi vezetőiért, pásztoraiért! A felelőség nagy, a teher nehéz. Mindegyikőnknek más-más feladat adatott a közösségben, igyekezzünk meglátni, hol kamatoztathatjuk Istentől kapott talentumainkat. A vezetőkre nem csak fizikai, anyagi téren hárul most tengernyi feladat, de sokszor az általunk nem feltétlen érzékelt szellemi síkon is állniuk kell a sarat a mindennapokban. Folyamatos ébrenlétet, őrködést igényel a pásztor részéről a juhok vigyázása.
Adjon nekik Istenünk bölcsességet, hosszútűrést és alázatos szívet a vezetésben – nekünk pedig a követésben!

 

Útravaló:  A Lélek gyümölcse pedig: … hűség… (Gal 5,22)

(Borítókép: J.L.)

Vélemény, hozzászólás?