A református szeretetszolgálat társadalmi missziói

Református Vakmisszió:

1940-ben indult el Jakab Miklós gyógypedagógus és felesége, Jakab Miklósné Rácz Erzsébet vezetésével, pontírásos bibliai könyvek nyomtatásával. Azóta több, mint 3100 hanganyag készült el, évente több, mint 200 bibliaórát tartanak. A Misszió országosan mitnegy 1.500 látássérülttel áll kapcsolatban, 30 önkéntes segíti a munkát. Küldetés: Isten igéjének, szeretetének, vigasztalásának, kegyelmének hirdetése a látássérült emberek számára. Cél: kimozdítani őket otthonaikból, találkozási lehetőségeket biztosítani Istennel és egymással, gyülekezeti integráció. A gyülekezetek és iskolák érzékenyítése, a közösségek figyelmének felhívása a látássérültek jelenlétére, segítésére, befogadására. Bibliaórák, krízisfeldolgozó foglalkozások országosan, a Vakok Intézetének több telephelyén, ill. az egész Kárpát-medencében. Minden nyáron közös konferencia.

https://jobbadni.hu/szolgalataink/tarsadalmi-missziok/vakmisszio/

Misszióvezető lelkész: Nógrádiné Kovács Alexandra; vakmisszio@jobbadni.hu; +36-30-546-27-53

 

Református Siketmisszió:

A Siketmisszió szükség esetén, ahol sok az idős, hallássérült gyülekezeti tag, a napi életvitelben és az ügyvitelben is segédkezik, sőt a házi Úrvacsora lehetőségét is megteremti. Az országos és külhoni esélyteremtési programokon évről évre több száz siket gyermek vesz részt, helyi gyülekezetek és intézmények csatlakozásával. Az „Egyházunk Akadálymentesítése” program minden korosztályt megszólítva igyekszik szemléltformálást elérni. A Siketmisszió a televízióban közvetített Istentiszteletek jelnyelvi tolmácsolását 2007. óta biztosítja és részt vesz a Jelnyelvi Bibliafordító Munkacsoport munkájában.

https://jobbadni.hu/szolgalataink/tarsadalmi-missziok/siketmisszio/

Misszióvezető lelkész: Járay Loránd; siketmisszio@jobbadni.hu; +36-30-676-56-01

 

Református Telefonos és Internetes Lelkigondozás:

1981-ben, Debrecenben, az Országos Diakóniai Konferencián született meg a döntés, hogy egyházunk telefonlelkigondozói szolgálatot indítson, amely fontos eszköz az alkoholizmus, a szenvedélybetegségek, a válások, és az öngyilkosságok megelőzésében. Az MRE legrégebben, 1984. szeptember 1. óta működő missziója, mely P. Tóth Béla református lelkész szakmai vezetésével indult. Az alapító tagok is református lelkészek voltak, ők is végezték ezt az anonim szolgálatot, mint pl. Dr. Gyökössy Endre, Farkas József, Cseri Kálmán, Molnár Miklós, Dr. Szarka Miklós, Dr. Hubainé Muzsnai Márta, Kovács Bálint, Hantos Jenő. 1984 óta harmincezer emberrel került kapcsolatba, hatvanezer órányi beszélgetést folytattak, harminchétezer beérkező hívás keretében. A lelkigondozók komoly tapasztalattal rendelkeznek magányosságból fakadó kérdések, alkoholizmus, depresszió, munkahelyi problémák, társkeresés, egészségügyi problémák, gyász, egyházi, hitbeli problémák kezelésében. Minden ember életében lehetnek olyan pillanatok, amikor érzi, hogy senkivel nem tudja megosztani terheit, pedig éppen akkor lenne a legnagyobb szüksége rá. Beszélni problémáinkról, megosztani valakivel az érzéseket,, az első lépés a megoldás felé, de nem mindig könnyű megtalálni az erre megfelelő személyt. Ezért működik a Szolgálat, várják azok hívását, akik elcsüggedtek, elkeseredettek, akiknek barátra van szüksége. Minden nap 17 és 01 óra között érhető el.  2024-ben a 40 éves évfordulóra készülnek.

https://jobbadni.hu/szolgalataink/tarsadalmi-missziok/telefonos-es-internetes-lelkigondozas/

www.telefon-lelkigondozas.hu

Misszióvezető lelkész: Dr. Révész Jánosné, Anikó; telefonlelkigondozas@jobbadni.hu; +36-80-294-844;

+36-1-201-00-11, skype: lelkigondozas1

 

Református Iszákosmentő Misszió:

A RIM 1981 novemberében alakult meg, az első konferenciát Berekfürdőn tartották. 1993 óta a Kékkereszt Egyesülettel közösen működik Dömösön, gyógyító és utógondozó hetek szervezésével, önkéntes jelentkezéssel. Az egész országból fogadják azokat a segítséget kérő embereket, akik nyitottak az Isten által kínált új élet lehetőségére. Ma negyvenezer körül van azok száma, akik a Missziónál kerestek és találtak segítséget a függőségükre. A családok missziója, ahol nemcsak a szenvedélybetegek gyógyulhatnak, hanem a házastársaik, szüleik és gyermekeik is.

https://jobbadni.hu/szolgalataink/tarsadalmi-missziok/iszakosmento-misszio/

Misszióvezető: Némethné Balogh Katalin rim@jobbadni.hu; nemethne.balogh.katalin@jobbadni.hu; +36-30-567-63-29; +36-1-307-71-60

 

Református Kórházlelkészi Szolgálat:

A lelkipásztorok és papok évszázadok óta jelen vannak a betegágyak mellett, az egészségügy és az egyház határmezsgyéjén: látogatják a haldoklót, Isten igéjével erősítik őt, imádkoznak érte és vele, Úrvacsorát osztanak, segítik az elmúlás nehézségét, ahol nem kell egyedül lenni a fájdalomban, mert közel van az Úr, az örök élet reménysége által. A szolgálat az 1990-es évek elejétől vált általánossá, amikor az egészségügyi intézmények nyitottak lettek a betegágy melletti lelkészi jelenlétre. Jelenleg 55 kórházban több, mint 40 kórházlelkész végez szolgálatot, az áhítatok, Istentiszteletek, az élő és éltető Ige elérhetővé vált mindenki – betegek, családtagjaik, segítőik – számára, hittől, felekezettől függetlenül. Nincs olyan ember, aki ne tenné fel a kérdést, mikor súlyos betegséget diagnosztizálnak nála, hogy miért pont vele történik ez, miért engedte meg Isten, hogy így legyen? Sokan éppen ebben a kilátástalan élethelyzetben fordulnak először Isten felé és kezdenek beszélni hozzá. Sokan pedig épp ekkor tapasztalják meg, mekkora ajándék Isten kegyelme és végtelen szeretete.

https://jobbadni.hu/szolgalataink/tarsadalmi-missziok/korhazlelkeszi-szolgalat/

Kórházlelkészi szolgálatvezető: Gál Judit Júlia; korhazmisszio@jobbadni.hu; +36-30-676-56-07

 

Repülőtéri Lelkészség:

A légikikötőben 25 éve működik a kápolna a 2B terminálon, ahová utasok, várakozók, látogatók, alkalmazottak térnek be. A repülés előtti feszült lelkiállapotban az emberben tudatosul létének bizonytalansága, sérülékenysége. A repülőtéri lelkészi lét a lelkek ébresztésének, gondozásának szolgálata. Zarándok- és gyermekcsoportokat, delegációkat fogadnak, esketnek, keresztelnek. Az elmúlt években szép hagyományt teremtettek a református koncertek.

https://jobbadni.hu/szolgalataink/tarsadalmi-missziok/repuloteri-lelkeszseg/#top

Repülőtéri misszióvezető, lelkész: Dr. Krasznai Andrea; dr.krasznai.andrea@jobbadni.hu; +36-30-686-76-97; Budapest, Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, 2B terminál, galériaszint.

 

Református Börtönlelkészi Szolgálat:

A börtönben és börtönön kívül is bűnbánatra, megtérésre kell hívni minden embert, hogy Jézussal, Jézusban új földi életet kezdhessen, az örök élet reménységében. A büntetés-végrehajtási intézetekből 1989-ben amnesztiával szabadultak a vallási-lelkiismereti okokból bebörtönzöttek. Ezután vált lehetővé a vallásgyakorlás, majd váltak rendszeressé a fogvatartottak számára az istentiszteleti alkalmak, bibliaórák. Az Igazságügyi Minisztérium 2000-ben megállapodást kötött a történelmi egyházak vezetőivel, hogy az ország minden büntetés-végrehajtási intézetében alkalmaznak egy börtönlelkészt. A Börtönlelkészi Szolgálat akkor 18 katolikus, 10 református, 4 evangélikus és 1 zsidó börtönlelkésszel indult. Jelenleg 12 intézetben szolgál református lelkipásztor. A börtönlelkészi szolgálat missziói feladata, hogy bizalommal, előítélet nélkül, imádságos szívvel és krisztusi lelkülettel közeledjen a mélységben szenvedő emberek felé.

https://jobbadni.hu/szolgalataink/tarsadalmi-missziok/bortonlelkeszi-szolgalat/

Börtönlelkészi szolgálatvezető lelkész: Szénási Jonathan Sándor; bortonmisszio@jobbadni.hu; +36-30-51-80-174, +36-1-27-10-489

 

Református Menekültszolgálat:

A Magyar Református Szeretetszolgálat Menekültmissziója erős elhivatottságot vállal a menekülni kényszerülő emberek megsegítésében, a nemzetközi védelemben részesült emberek társadalmi integrációjában. Szerepet vállal a magyarországi és nemzetközi partner egyházközségekkel való együttműködés erősítésében, fenntartásában és fejlesztésében. Felelős szerepet tölt be a menekültek társadalmi befogadásának elősegítésében. A hatékony segítségnyújtás érdekében egyházi rendezvényeken rendszeresen foglalkozik a kérdéskörrel. Oktatással, képzéssel, szociális munkával, munkahely keresés támogatásával, tanácsadással, lakhatás segítésével igyekszik a nehéz helyzetű emberek életkörülményeit javítani. Támogatja a menekülteket a magyar állampolgárság megszerzésére irányuló törekvéseikben. Segíti a menekült gyerekek iskolai beilleszkedését. A HEKS és a Christian Aid and Act Alliance finanszírozásában az MRSZ Menekültmissziója 2022 áprilisában közös projektet indított az Ukrajnából menekülők megsegítésére. Ennek keretében 27 különböző helyszínen információs pontot és támogató szolgálatot biztosítanak ukrán menekültek számára az ország különböző területein.

https://jobbadni.hu/szolgalataink/tarsadalmi-missziok/menekultmisszio/

Misszióvezető: Zságer László; menekult@jobbadni.hu; +36-1-273-04-49

 

Református Menekültmisszió:

A Református Menekültmisszióban 20 éve szolgálok, békésszentandrási református lelkészi szolgálatom mellett. Azóta nagyon sok változás történt a menekültügy és misszió területén, de a cél változatlan: Evangéliumhirdetés és keresztyén közösségbe segítés – szeretettel. Szolgáltam az Orosházi Idegenrendészeti Központban, a Békéscsabai-, a Debreceni-, ill. a Bicskei Menekülteket Befogadó Állomásokon, az ukrán válság kapcsán számos helyszínen. Foglalkoztam Budapesten letelepült menekültekkel, számos alkalommal fogadtam otthonomba legálisan itt tartózkodó menekülteket, külföldön, több országban hirdettem a Biblia örömhírét menekülteknek. Különböző nyelvekre lefordított Bibliákat osztottam, prédikáltam. Az elmúlt években megszámlálhatatlan mennyiségű Bibliát, Újszövetséget, Evangéliumot osztottam szét különböző nyelveken: magyar, angol, német, francia, spanyol, arab, etióp (tigrinya), kiswahili, török, kurd, urdu, örmény, hindi, dari, farsi, ukrán, orosz. Szolgálatomat támogatta a Magyar Biblia Tanács, Gedeon társaság, OM misszió. Ezenkívül gyakran használtan a “5fish” alkalmazást, amelyben 7.000 nyelven lehet az Evangéliumot átadni. Jézus filmet mutattam be különböző nyelveken, internetes anyanyelvi Biblia magyarázatot tartottam, mindezt nagyon sok jótékonysági segítő cselekedettel párosítva. Szinte mindig kapcsolódtak hozzám önkéntes segítők. Jutalmam, hogy Jézus kegyelméből tehettem-tehetem.

Misszióvezető: Dr. Dobos Ágoston református lelkipásztor; dobos.agoston@gmail.com; +36-20-243-53-92