Kazuáliák

Esketés Keresztelés Konfirmáció Temetés

Életünk minden meghatározó pontján van hozzánk szava Istennek.

Az esküvő, a gyermekeink születése, felnőtté válásuk, és szeretteink elvesztése mind-mind fontos állomások egy család életében.

Gyülekezetünk – ezekhez kapcsolódva – Isten áldását, erejét, segítségét, bátorítását, útmutatását, vigasztalását szeretné közvetíteni akkor, amikor esketési-, keresztelési-, konfirmációs- illetve temetési szolgálatokban állunk egy-egy család mellé.

Esketés: A templomi esküvőnek – a szép külsőségeken túl – az a jelentősége, hogy Isten áldását kérjük arra az útra, amire már együtt, a házasság gyönyörűséges és ugyanakkor sokszor nagyon nehéz keretei között indulunk el. Fogadalmat teszünk egymásnak – de nemcsak egymásnak, nemcsak a rokonaink, barátaink előtt, hanem az Élő Isten színe előtt. A házassági előkészítő beszélgetéseken pedig segítséget kapunk ahhoz, hogy a legfontosabb kérdésekre, magunkról, kapcsolatunkról és a ránk váró lehetőségekről, buktatókról együtt elgondolkozzunk, beszélgessünk – valóban felkészülve az elkötelezésre, a valóban „boldogító IGENre”.

Az ESKÜVŐRE készülő jegyespároktól kérjük, hogy az esküvő várható időpontja előtt fél évvel jelentkezzenek be. Az esküvőt megelőzi egy néhány beszélgetésből álló jegyes oktatás.

Keresztelés: Azt jelenti, hogy megköszönjük Istennek gyermekünket – elhozva őt a templomba–, kérjük neveléséhez Isten áldását. Legfőképpen azonban elkötelezzük magunkat arra, hogy mindent megteszünk azért, hogy gyermekünk megismerje Istent, a Bibliát, és Jézus Krisztus követője legyen. Ebben a mozdulatunkban megerősítjük a gyülekezethez, egyházhoz tartozásunkat – vagy ha ez még nem volt életünkben, megtesszük az első lépéseket afelé, hogy jobban megismerjük, és részesei legyünk Isten népének. (Ugyanakkor felnőtteket is keresztelünk – akiknél ez elmaradt valami oknál fogva gyermekkorban…)

A KERESZTELÉS-t igénylő szülőktől kérjük, hogy min. 3 hónappal a keresztelés tervezett időpontja előtt jelentkezzenek a keresztelési előkészítő beszélgetések szükségessége miatt. Keresztszülő csak megkeresztelt rokon vagy barát lehet.

Konfirmáció: A szó jelentése: „megerősítés”. Ez vagy 13-14 éves korban szokás, amikor a megkeresztelt gyermekeink egy kétéves „tanfolyam” során még jobban megismerik hitünk alapjait – hogy dönteni tudjanak arról, követik-e Krisztust. Ezen túl azonban egy közösségi élmény, sok jó beszélgetés, jó társaság jellemzi ezt az időszakot, melynek végén egy vizsga és egy elkötelező jellegű ünnepélyes fogadalomtétel áll. Azoknál a felnőtteknél, akik nem lettek megkeresztelve, vagy elmaradt gyermekkorban a konfirmáció, erre felnőtt korban bármikor, felnőttes keretek között, egyénre szabottan van mód. Felnőttek esetében ezután következik a keresztelés.

KONFIRMÁCIÓ jelentkezés az I. évfolyamra a tanév elején (12-14 éves református fiatalok, esetleg 1-2 évvel idősebbek is). A konfirmációs előkészítők szeptember végén indulnak. Bejelentkezés: a lelkipásztornál telefonon vagy személyesen az ügyeleti napokon.

Temetés: Gyülekezetünk kétféleképpen is igyekszik segíteni a gyászoló családoknak. Egyrészt lelkipásztorunk és munkatársai mind a temetésre való lelki felkészülésben, mind a temetési szolgálatban, mind az utána következő nehéz időszakban (a gyász feldolgozásában) igyekszik segítségül lenni. A Biblia vigasztalása, Jézus feltámadása, Istennek átélhető mellénk állása a nagy kérdések és kétségek között vergődő lélek vívódásaiban, a hiány fojtogató szomorúságában valóságosan erőt tudnak adni – hisszük, valljuk, és ehhez akarunk segíteni minden gyászoló testvérünket. Másrészt altemplomunkban egy urnatemető található, ahol viszonylag hozzáférhető áron, szociális kedvezménnyel és részletfizetési lehetőséggel igyekszünk segítséget ajánlani abban a helyzetben, ami nemcsak lelkünket viseli meg, hanem, sokszor váratlanul, pénztárcánkat is megterheli

TEMETÉS bejelentése személyesen az ügyeleti időben, vagy telefonon:

Sóskuti Zoltán lelkipásztor 06-30-822-5435; lp.rkeresztur@gmail.com,

Szabó Zsuzsa ü.i. Tel.: 707-2630 (reggel 8-9 ó, vagy rögzítő); 

06-70-3216838; szzsueva@gmail.com

Templomunk része az Altemplomban lévő urnatemető.

A Lelkészi Hivatalban csak a Rákoskeresztúri Református Egyházközség területén lakó reformátusok anyakönyvezése történik.

(Egyházközségünk területe: Rákos-patak–Ferihegyi út–Pesti út–Összekötő út–vasútvonal–Ferihegyi út–Széchenyi u.– Táncsics M. út–vasútvonal–526. sor–Határhalom u.)

Urnatemetőnkben a temetések nincsenek lakóhelyhez vagy vallási felekezethez kötve. Egyházi előírásaink szerint a temetési szertartás végzésére az elhunyt lakóhelye és vallása szerinti lelkipásztor az illetékes. Ott kell kérni a gyász-szertartás végzését.

Mindezeket mi nem szolgáltatásként, hanem SZOLGÁLATKÉNT értelmezzük.

Így várunk szeretettel minden hozzánk fordulót!