Szolgálataink

Szeretettel ajánljuk szolgálatainkat:

· Istentiszteletek

· Keresztelés

· Esketés

· Temetés

· Iskolai, óvodai hittanoktatás

· Lelkigondozói beszélgetés

· Segítségnyújtás

· Gyerekprogramok

· Hitoktatás, konfirmáció

· Különféle lelki alkalmak

· Segítség krízishelyzetekben

· Urnahely biztosítása az altemplomban

· Gyerek- és felnőtt táborok, hétvégék

· Együttműködés civil szervezetekkel