Házirend

Altemplomi Urnatemetőnk Rendje

A 2000-ben felszentelt templomunk a Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség tulajdona, istentiszteleti helye. Építésekor az altemplomba urnatemetőt is építettek. Ez gyülekezetünk számára sokféle lehetőséget, feladatot, segítséget ad.

CÉLJAINK:

 • Elérhető áron sírhelyet biztosítani a különféle anyagi helyzetben élőknek.
 • Kulturált helyet biztosítani az emlékezésre.
 • Hitbeli, vallásos, közösségi keret lehetőségét biztosítani a gyászolók számára. (Ezért vannak gyászolóknak szóló alkalmaink, van mód lelkigondozói beszélgetésre, látogatásra, szociális segítségnyújtásra, tanácsadásra.)
 • Ugyanakkor a sírhelyek eladásának bevételével a sokrétű gyülekezeti szolgálatot segítjük gyülekezetünk tagjai illetve közösségünk felé érdeklődők részére.

A TEMETŐNK RENDJÉRŐL:

 1. Az urnahelyek bérletével kapcsolatos információk megtekinthetők a temető bejáratán illetve honlapunkon (keresztur.wbi.hu). Az urnahely kiválasztása és a bérleti szerződés megkötése a lelkészi hivatal nyitva tartása idején, munkatársunk segítségével történik.
 2. A temető nyitva tartása szintén külön lapon (Tájékoztató), illetve a honlapon a naptárban (aktuálisan) megtalálható. A temető látogatási idejében temetés/ urnaelhelyezés nem végezhető. A temetőben tartózkodni csak a temető bejáratán kifüggesztett nyitvatartási időben lehet.
 3. A temetés a Magyar Református Egyház által előírt liturgikus szertartás elvégzése mellett, ill. a történelmi egyházak lelkészei által, saját egyházuk szertartása szerinti végzett temetési szertartással történik. Egyházi temető lévén kérjük a polgári szertartás mellőzését. A temetés során az egyházi liturgia énekein, zsoltárain kívül semmilyen világi (gép) zene nem hangozhat el Altemplomunkban. Várakozás közben a csendes áhítatot tartjuk az alkalomhoz illőnek.
 4. A sírokba csak téglalap alakú urnák („kazettás urnák”) férnek be (10,5 x 22,5 x 21,5 cm), vagy „iker” fém urnák (mérete: 11 x 22 x 20 cm). Az urnafülke megváltásakor, ill. a hamvasztás megrendelésénél erre figyelni kell.
 5. Temetőnkben, mely beltéri urnatemető, 2013 szeptemberétől a temetéseken nincs lehetőség koszorú és/vagy sírcsokor elhelyezésére. Kérjük, hogy a temetésen csak egy-egy szál virággal fejezzék ki gyászukat. (A temetésen a virágok elhelyezéséhez vázát biztosítunk.) Kérjük, hogy erről értesítsék a temetésre vidékről érkező hozzátartozókat is. Koszorú helyett koszorúmegváltást ajánlunk. (A család megnevezhet egy jótékony célt, amelynek támogatására koszorú- vagy virágmegváltás címén a hozzátartozók adományt adhatnak. Erre a célra külön perselyt helyezünk ki a temetés napjára. Az ott összegyűlt összeget a szertartás után átadjuk a gyászoló családnak.)
  A vázába helyezett virágokat és a szalagokat legkésőbb a temetés után egy héttel a hozzátartozók szíveskedjenek eltávolítani. (A szalagokat vagy más egyéni kis emléktárgyakat kérésre a temetéskor behelyezzük az urnafülkébe, amennyiben oda befér.)
 6. Az urnatemető látogatásakor lehetőséget nyújtunk minden hozzátartozónak, hogy a közös vázákba látogatónként 1-1 szál virágot helyezzenek el az elhunyt szeretetteikre emlékezve. Kérjük, a virágok csomagolását vegyék le, és azt az épületben kihelyezett szemetesbe dobják! Az urnatemetőben közös vázák rendelkezésre állnak minden szektorban, így a virágokat nem kell a földre tenni, és saját vázát sem kell hozniuk. A földön hagyott vázákat eltávolítjuk! A saját (névvel, felirattal ellátott) vázákat nem tudjuk felügyelni, ezért azokat kérjük, hogy szíveskedjenek elvinni vagy közhasználatba átengedni.
  Mivel a H szektorban a fedlapokra semmilyen dísz nem helyezhető, ott külön kovácsoltvas vázatartó áll rendelkezésre. A virágokat kérjük odahelyezni, ne a földre !

  Amennyiben az A- B- C- G szektor sírhelyeihez érkező látogatók koszorút szeretnének elhelyezni, kérjük, szíveskedjenek a szomszédos sírokat tiszteletben tartani! (Tehát a fedlapra legfeljebb 1 db kisméretű, kb. 15 cm-es „urnakoszorút„ vagy 10-12 cm átmérőjű gyertyagyűrűt helyezzenek el úgy, hogy az a neveket és a szomszédos márványtáblákat kis mértékben se takarja.) Kérjük, egyéb tárgyakat ne helyezzenek a fedlapokra! Ellenkező esetben, a mások kegyeleti jogának megsértése miatt, ezeket kénytelenek leszünk eltávolítani. Kérjük a kedves hozzátartozókat, hogy az elszáradt koszorúkat távolítsák el a fedlapokról!
  Az urnatemetőben cserepes virág, saját váza, mécses, gyertyatartó stb. elhelyezésére nincs lehetőség, éppen ezért a földön hagyott tárgyakért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
 7. A sírok (urnafülkék) felnyitása csak az egyházközség hivatalos képviselőinek (lelkipásztor, presbiter vagy az ügyintéző) jelenlétében történhet. 

 8. Teamécsest gyújtani kizárólag csak a halottak napja hetében lehetséges, kizárólag a templomkertbe kihelyezett mécsestartón. Az év többi részében erre, sajnos, sem az urnatemetőnkben, sem a templomkertben nincs lehetőség tűzrendészeti okokból kifolyólag. 
 9. Ismételten hangsúlyoznánk, hogy tartsuk tiszteletben egymás kegyeleti jogát! Ennek értelmében vigyázzunk az urnatemető csendjére, rendezettségére, épségére, tisztaságára! Mindenki a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani. Kérjük a mobiltelefonok használatának mellőzését! A gondozatlan vagy túlzsúfolt fedlapokról a fentiekben jelzett tárgyakat (pl. több koszorú egymáson, túllógó tárgyak stb.) kénytelenek leszünk eltávolítani. Minden látogatótól alkalmazkodást és egymásra figyelést kérünk, így temetőnk a megbékélés, elmélkedés helye marad, ahol emlékezhet szeretteire minden hozzátartozó. 
 10. A temetéseket /urna elhelyezéseket a látogatási időn kívül szervezzük. Kérjük a tisztelt látogatókat, hogy tartsák be a nyitvatartási időpontokat, és ne zavarják a temetési szertartást. Hétvégén nincs temetés (hasonlóan a köztemetőkhöz). Urnaelhelyezés v. urnaáthelyezés szertartás nélkül család jelenlétében is lehetséges (időpont egyeztetéssel). Urnaáthelyezés más temetőből: azaz korábban már el volt búcsúztatva. Ez csak az urnafülkébe való elhelyezést és a fedlap lezárást jelenti. Ha a család szeretne imádkozni, emlékezni, kb. 15 perc áll rendelkezésre. Ha a család szeretne lelkipásztort erre az alkalomra (ima, ige- olvasás), akkor az elhunyt vallása szerinti lelkipásztort kell felkérnie időpont egyeztetéssel.
 11. Egyházközségünk vezetése nem támogatja az urnák otthoni őrzését, ezért „urnás búcsúztatót” nem vállalunk. Egyéb felmerülő igények (polgári búcsúztató, Ravatalozóterem bérlése, urnás búcsúztató: ha hazaviszik az urnát, halotti tor rendezése) teljesítése sem tartoznak feladataink közé. Ilyen igényekkel kérjük, forduljanak Temetkezési céghez: http://szigu.hu/hamvasztas/ravatalozo-terem 1145 Budapest, Róna u. 201. Tel.: +36 1 220 4711, +36 30 268 5081

TILOS!

 • a sírhelyek fedlapjaira házilag bármilyen akasztót, kampót vagy egyéb tárgyat szerelni, a fedlapokat rongálni;
 • a temető egész területén, az urnafülkéken a közízlést sértő feliratokat elhelyezni;
 • a temető területére állatot és cserepes virágot bevinni (higiéniai okokból);
 • az urnatemetőben gyertyát, mécsest stb. gyújtani (tűzrendészeti okokból);
 • az Egyházközség tulajdonát képező területen temetkezési szolgáltatásra utaló reklámot és hirdetőtáblát elhelyezni.

A templomunk altemplomában kialakított urnatemető, az egykori templom körüli temetkezés hagyományának egy modern kori, nagyvárosi megvalósítása. A kegyelet megkívánja, hogy az Egyházközség, mint a Kolumbárium fenntartója, gondoskodjon annak megóvásáról, rendben és tisztántartásáról. Kérjük, hogy Ön is segítsen ezt megőrizni, betartva a kihelyezett tájékoztatók előírásait. Kérjük Kedves Látogatóinkat mindezek tiszteletben tartására! Őrizzük meg együtt temetőnk kulturált, rendezett állapotát, így is kifejezve halottaink iránti kegyeletünket! Köszönjük figyelmüket, és hogy a fentieket elfogadják és igyekeznek megtartani! Észrevételeiket megadott elérhetőségeinken szeretettel várjuk!

Jelen szabályzat a 2013. október 20-i Szabályzat módosítása, és visszavonásig érvényes.