Reformációs Igehirdetés (Rákoskeresztúr, 2020.11.01.)

Rákoskeresztúr, vasárnap délelőtt, 2020-11-01

1Pt sorozat/9.

„Tiszta jelül”

Olvasmány: 1Pt 3, 13-22

Alapige: 1Pt 3, 13-17

13 De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? 14 De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok; a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. 15 Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. 16 Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás életeteket. 17 Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata.

I./ Protestánsnak lenni ma

 

Protestánsnak lenni azt jelenti: tiszta jelként mutatunk a felismert igazságra azaz kiállunk érte, ha szenvedéssel jár is.

Vagyis szenvedni az igazságÉRTés elsősorban nem valami ellen. Lényegétől megfosztott értelmezése tehát a protestáns szónak, ha csupán ellenállásként értelmezzük.

A XVI. századi reformáció nem csip-csup ügyekért állt ki, nem perifériális igazságokért, hanem hitünk központi igazságaiért. Ezért a szenvedést is vállalták, gondoljunk csak a magyar gályarabokra! Ezt tette Jézus követőinek az első és második nezedéke is.

Isten mindenkori népének a feladata JELÜL LENNI, Istenre és az Ő Igazságára mutatva – ez a tétje elhívásunknak.

Ha mi nem tesszük, „mire való akkor a só”…? Ahogy Izrael népét is azért tisztogatta olyan sokszor és olyan erőteljesen az Úr, hogy LEGYEN NÉPE, mely Őrá mutat, legyen TISZTA és egyértelmű A JEL!

LEGYEN ALTERNATÍVÁJA a bűnös, sátán által megrontott életnek!

 

II./ Látni azt, ami jön/ami van

 

Így tekintsünk most korunkra, ahol rettentően felgyorsultak a változások: évszázados normák, egyértelműségek kérdőjeleződtek meg – és kell legyen „MARADÉK”, „HÍRHOZÓ”, jó értelemben „konzervatív”, „értékmentő” népe Istennek, itt, Európában!

Ezen belül is Magyarországon van dolgunk – még akkor is, ha ezek a jelenségek még csak felsejlenek, és az aprónak tűnő ügyekre még könnyen legyintünk!

Hatalmas ÁTRENDEZŐDÉS előtt áll általunk ismert világunk…! Nekünk azonban látni kell (prófétai módon)!

 

Vannak, akik nem keresnek összefüggéseket, nem látnak, nem érdekli őket a világ sorsa, akiknek nem fáj a világ, nem is éreznek felelősséget érte, csak a saját sorsuk foglalkoztatja őket, csak „földszintes életet” élnek, behúzódnak a evés-ivás-alvás-munka-szórakozás által határolt szűk kis világukba: nekik nem fog szólni, amit ma mondok.

Nekünk, azonban tiszta jelként LÁTNI és SZÓLNI kell! Sőt! LÁTSZANI és MEGMARADNI!

 

Mint egy festő a vázlatát, hadd fessek fel előttetek néhány „vonalat”, „színt”, hogy előttetek is megjelenjen a festmény, mely magát a „földi poklot”, a „sátáni végidőket”, a „rettenetes káoszt” láttatja.

[Most nem leszek píszí...]**

 • A GENDER IDEOLÓGIA teret hódított nyugaton, egészen az óvodákig…
 • A fiatalságot leginkább foglalkoztató kérdés nagy százalékban a LMBTQstb EMBEREK és JOGOK.
 • A „MESEORSZÁG MINDENKIÉ” mozgalommá nőtt gyalázat, ahol az abnormalitás csepegtetik be alternatívaként, normálisként kicsi gyermekek éppen fejlődő lelkébe…
 • Már a lengyelek is az ABORTUSZ SZABADSÁGÁÉRT tüntenek, mondván a nők: „ez az én testem, azt csinálok vele, amit akakrok” (a magzat teste is az övé, ugye…?).
 • Megtörténhet, hogy a Luther-követők utódainak egy BEVALLOTTAN LESZBIKUS NŐ a PÜSPÖKE.
 • A „NYÍLT TÁRSADALOM” IDEOLÓGIÁJA [**] (a kommunizmusta és a náci ideológiához hasonlóan) erővel, szabadon és jól kiéptett hálózatokon át terjed, amit senki nem vesz komolyan – és nem értjük, hogy az a világ, amiben felnőttünk, örökre és döntően a „kukába kerül”.
 • Európai nagyvárosok „NO-GO-ZÓNÁIBA” már a rendőrök sem mernek bemenni. Csak Franciaországban 5 év alatt 250 terrortámadás történt – közte EGY TANÁR FEJÉNEK LEVÁGÁSA. Ami pedig a napokban NIZZA-ban történt, arra nincsenek szavak. [**] Ázsiai- és afrikai muszlimok FRANCIA ZÁSZLÓT ÉGETNEK és bosszút esküvnek az elnök egy megszólalása miatt (a borzalomra adott önvédő válaszra…)
 • Bécsben pedig istenük nevét ordítva DÚLTAK FEL muszlimok egy katolikus templomot…
 • Három évszázad után a MOHAMEDÁNOK ÚJRA A HATÁRAINKNÁL – és még ők vannak felháborodva, hogy nem engedjük be őket (vessük már össze Hunyadi János korával…!).
 • Nyugat-Európában már NINCS „KARÁCSONYI VÁSÁR”, csak „téli vásár”, a muszlim népességre tekintettel. Bordeaux zöld polgármestere pedig BETILTOTTA A KARÁCSONYFÁT a köztereken.
 • Olaszországban megtörténhetett, hogy le kellett venni a KERESZTET A FALRÓL, a mohamedán diákokra való tekintettel.
 • Nálunk az országos tisztifőorvos asszonytól követeli egyik napilap újságírója, hogy VEGYE LE A NYAKÁBÓL A KERESZTET (szivárványos zászló lehet a városházán, az nem érdekes, hogy kit sért…); ugyanez az újságíró olyan KARIKATÚRÁT tett közzé, melyben az említett tistségviselő mellett a kereszten függő Jézusról odaírja: „Alapbetegsége függőséget okozott. ”
 • Elszabaduló AGRESSZIÓ az USA-ban, nyugat-európai városokban – miközben a koronavírus iszonyúan pusztít.
 • Nyugati turisták elcsodálkoznak, hogy NÁLUNK MÉG LEHET éjszaka a városban sétálni [**]; már hozzánk költöznek teljes családok Belgiumból, Hollandiából – amit élhetetlennek neveznek…
 • Ezekhez képest apróságnak tűnhet, hogy a technikai-informatikai „fejlődés” OLYAN GYORSSÁ TETTE AZ ÉLETÜNKET, hogy beleőrülünk – így már a FIATALOK TANÍTJÁK AZ ÖREGJEIKET (ahogy sok más is felborult…).
 • Csaknem minden házasodni kívánó fiatal MÁR EGYÜTT ÉL párjával, sőt gyakran gyermekeik vannak már…
 • Minden kisebbség jogai (akiknek korábban sorsa gyakran bántás, kiközösítés stb. volt – azaz a másik véglet) fontosabbak a többségénél, az „őslakosokénál”.
 • VALLÁSI-, NEMZETI-, CSALÁDI- ÉS NEMI IDENTITÁSUNKAT veri szét a mainstream média segítségével a szélsőséges mai gondolkozás
 • Mindeközben a Nagy Testvér és egyik „szeme” a FACEBOOK (és egyáltalán az Internet) „figyel”, „személyre szab”, és letilt…
 • és még folytathatnám a sort…

 

Ezek kapcsán ilyen szavakkal bélyegzik meg azokat, akik a korábbi európai (keresztény) normalitást merik képviselni: „homofób”, „intoleráns”, „iszlamofób”… Ezekre teljes megbélyegzés, kiközösítés és ellehetetlenítés vár

[Ma ezekről kellene szólnia HITVALLÁSAINKNAK: mit is gondolunk ezekről a jelenségekről (!) [**] Isten Igéje alapján.]

Egyáltalán ne lepődjünk meg, ha pár éven belül ez már állásvesztéssel vagy éppen börtönbüntetéssel jár, de az is lehet, hogy egyszerűen az utcán kivégeznek jártunkban-keltünkben.

 

Itt kiáltanunk kell, mert NEM IGAZ, HOGY SOKFÉLE IGAZSÁG VAN (emberi konfliktusokban néha igen – mindenkinek megvan az igaza a maga nézőpontjából), de az emberi létet és legfőképpen Isten Igazságát tekintve CSAK EGY IGAZSÁG VAN.

Nincs sok Isten, csak egy, akiről Jézus Krisztus mint Atyáról beszél (és a Szentírás egésze). Így csak az Ő igazsága létezik: ez a NORMALITÁS, ez az ORIGÓ!

 

Ezért kell JELLÉ válnunk a magunk korában! Jelként mutatni Istenünkre…

ALTERNATÍVÁT kínálni, BÁRKÁT ÉPÍTENI!

Ennek a felvállalása, megvallása bizony egyer inkább szenvedéssel, bántásokkal fog járni.

Hogyan tudjuk ezt jól megélni? Három szót hozok elétek: tisztán, boldogan és szabadon.

 

III/1./  Tisztán szenvedni

 

A jelnek TISZTÁNAK kell lennie!

A 13. és a 16. versek figyelmeztetnek bennünket: „De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra?”; „Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás életeteket.”

Maga a tisztaság már jel!

Bármennyire is megharagít, indulatokat hív elő, bánt mindez minket, a tiszta lelkiismeret (amit Krisztus tisztított meg és tart tisztán!) a jóra való igyekvés, a szelídség, a tisztelttudó stílus együtt kell járjon a rendíthetetlen igazsággal. (Ne felejtsük el, ezt a Római Birodalom valóságában hangzik el! [**] Ott sem volt ez könnyű – de éppen úgy feltűnő és meghökkentő!)

Így a olvassuk a 15. versben: Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben…” Minden ebből indul ki! Jézus Krisztus és az Ő Igazságát keressük, Ő a középpont, Ő a legbecsesebb, Őérte élünk, Őbenne kapcsolódunk az Örökkévaló Istenhez.

 

III/2./  Boldogan szenvedni

 

Éppen ezért  „a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek” – ahogy a maga korában az 1Pt bátorítja és erősítette az akkori Krisztus követőket, HŰSÉGESEKET.

Sőt egyenesen azt olvassuk itt az Igében, hogy örüljünk, boldogok legyünk, ha bántalmaznak és szenvedünk az igazságért.

Maga Jézus is ezt mondja a Boldog-mondásokban: „Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.  Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. teket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.” (Mt 5, 10-12)

 

Hogyan lehet ennek örülni?

Maga Jézus arról beszél, hogy ezzel a próféták „lábnyomaiba” léphetünk – ez bár egyáltaán nem könnyű sors (nem is állítja), de Isten szolgálata, annak a valósága, hogy a „JÓ OLDALON” állunk, a „JÓ ÜGYET” képviseljük.

Arról is beszél Urunk, hogy az végső és igazi realitás, a végkifejlet számunkra a MENNY és a MENNYEI JUTALOM.

Akkor, amikor majd leomlik minden díszlet, szétfeslik minden jelmez, kiderül, hogy a „földi színházon” egy „mennyei város él és dobog”!

ERRE NÉZZETEK – és akkor NEM FOGTOK FÉLNI!

 

Ez az „ÉLŐ REMÉNYSÉG” (MICSODA EREJE VAN!), amiről számot kell adnunk, amire készen kell álljunk mindig, minden időben.

Mert a mi JEL-LÉTÜNK továbbmutat, a földi dimenzión túlra – ami semmit sem változik a földi történelem förtelmeivel, ami igazság marad akkor is, ha mulandó földi emberek megkérdőjelezik.

Mi erre készülünk, ebből merítünk!

Mert minket ennek a dimenziónak a léte, igazsága határoz meg, mert már oda tartozunk!

 

III/3.)  Szabadon szenvedni

 

A Jn 8, 31-32-ben így szól Jézus a benne hívő zsidókhoz: „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.”

Ma az emberi szabadságról sok hamis és hitvány állításét hallotok. Ezek mind az ördög hazugságai, hitetés, csalás, mocsok…!

EGYEDÜL AZ A SZABAD, AKIKET JÉZUS ÉS AZ Ő IGAZSÁGA MEGSZABADÍTOTT!

Csakis ők élhetnek szabadon – ha üldözik és börtönbe zárják is őket. Mert ők szabadok a korszellemtől, az emberi igazságocskáktól, a média hazugságaitól, a nyugati „píszí világtól”, a történelemhamisító gépezettől és a hamis (félreértelmezett) liberalizmustól!

Ők a LÁZADÓK. Ők a boldogak! Ők a győztesek! Kész vagy-e közéjuük tartozni?

 

(sóskuti zoltán)

Vélemény, hozzászólás?