Napi Zsoltáros Gondolatok, PÉNTEK, 2020.05.15.

Énekelj!

Zsolt 33

1 Örüljetek az Úrnak, ti, igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret. 2 Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki! 3 Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek! 4 Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. 5 Szereti az igaz ítéletet, az Úr szeretetével tele van a föld. 6 Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete. 7 Gáttal torlaszolta el a tenger vizét, mederbe zárta hullámait. 8 Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, 9 mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. 10 Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait. 11 De az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. 12 Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. 13 Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. 14 Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. 15 Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. 16 Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. 17 Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. 18 De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. 19 Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. 20 Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. 21 Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. 22 Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk!

 

Énekelj! Hangzik és a nyakon csípett besúgó pontosan tudja, hogy nem a kedvenc számát kell eldalolnia. Énekelj! Mondd el, mi történt, mi a lényeg, mi van a mindenek, a mindened középpontjában! Énekelj! Mert az ének, az igazi ének a szív mélyéről fakad fel, onnan szólal meg. Szóóóóval: mi megy éppen most a lemezlejátszón, rádión, Spotifyon benned?

A zsoltáros az Úrnak énekel, újra, újult lelkesedéssel, és ettől új az ének. Frissen tapasztalta meg azt, amit tudott, milyen Istene van: olyan, aki a legtisztább szándékkal szól és azt valóra is váltja. Olyan, akinek a tervét senki és semmi sem húzhatja keresztbe. Olyan, aki mindennel képben van: a legnagyobb összefüggésektől kezdve az ember szívének legmélyebb bugyrában lakozókig. A nyilvánvaló és a rejtett is éppolyan világos számára, mint a napvilág.

A zsoltáros számára a teremtés és az egyiptomi szabadulás sarokkövek, Isten hatalmáról és szabadító szeretetéről: boldog az az ember, akit Isten megajándékoz Önmagával, a Vele való kapcsolat lehetőségével, a szövetségével. Boldog, mert egyedül Isten képes minden szükségét betölteni, Vele lett hiánytalanná az élete: biztonságra talál Nála, öröm és szeretet tölti (f)el a szívét és szilárd remény viszi lépésről lépésre tovább.

A teremtés apró és óriási csodái, a történelem megannyi tapasztalata (benne a családi, a személyes történetünk is!), a lelkünk mozdulásai (a már átélt vagy épp most megélt szabadítás-élmények, biztonság, öröm, szeretet és remény) mennek-e olyan mélyre bennünk, hogy Istennek énekeljünk új/megújult éneket? Ha tudjuk, hogy minden jó ajándék leg(f)első forrása Isten, akkor (f)elismerjük ezekben? Szóóóóval: mi megy éppen most a lemezlejátszón, rádión, Spotifyon benned? Énekelj!

 

Imádság: Ahogy a madarak énekét hallom hajnalok hajnalán, úgy éneklek velük együtt Neked Istenem! Éneklek arról, hogy a Te szavadban erő van, igazság és szeretet, hogy világosságot gyújtasz a sötétségben, hogy el nem múló szeretetkapcsolatra hívtál Krisztusban! Éneklek arról, hogy ezt a köteléket Te tartod meg, nincs az az erő, ami elszakíthatná! Köszönöm, hogy Nálad van megújulás! Ámen

(J.L.)

Kép: Jani Lívia

Vélemény, hozzászólás?