Napi Zsoltáros Gondolatok, SZOMBAT, 2020.03.28.

Új ének

96.zsoltár

“Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld! Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek! Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más istennél.”

“Énekeljetek új éneket az Úrnak!” – szólítja fel a zsoltár minden új év kezdetének ünnepén Izrael népét. Énekeljetek, mert minden év kezdete a teremtésre és a Teremtő Istenre emlékeztet! Énekeljetek, mert az új év az új élet ígéretét hordja magában! Énekeljetek, mert az új év a termés és a termékenység ígéretét jelenti a föld lakói számára!

“Énekeljetek új éneket az Úrnak!”– szólította fel Dávid király Izrael népét, mikor bevitte Jeruzsálembe a Szövetség ládáját. Énekeljetek, mert Isten velünk van! Énekeljetek, mert nem hagyja magára népét! Énekeljetek, mert szövetséget kötött velünk! Énekeljetek, és mondjátok el, hogy a mi Istenünk az élő Isten! Énekeljetek, és magasztaljátok Őt, mondjátok el mindenkinek milyen jó Hozzá tartozni!

Könnyű új éneket énekelni, ha jóra fordul az ember sorsa, ha előttünk áll egy reményteljes év ígérete. Könnyű új éneket énekelni megtérésünkkor. Könnyű új éneket énekelni Isten szabadítását átélve: betegségből való felgyógyulás után, konfliktusok rendezése után, meghallgatott imádságok után. Igen, van, mikor könnyű új éneket énekelni. És van, mikor a régi éneket is nehéz énekelni… De a 96. zsoltár az ilyen időkben is új ének éneklésére hív bennünket! “Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap!” MINDENNAP. “Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék”. Azokon a napokon is, mikor nehéz meglátnunk az Ő nagyságát, mert a földi dolgok elhomályosítják tekintetünket. Isten akkor is nagy és méltó a dicséretre. A mai napnál nincs jobb az új ének éneklésére! Mert bár az életünk változik, Isten és az Ő irántunk való szeretete nem változik! Énekeljünk ezen a furcsa, megváltozott napon új éneket a mi Istenünknek! 

Hogyan? Új éneket, csak új szívvel és új szájjal lehet énekelni. Új éneket csak megújult szívvel és megújult, dicséretre nyíló szájjal lehet énekelni! Van, hogy észrevétlenül történik ez a megújulás. És van, hogy nagyon komoly döntés eredménye a megújulásunk. Önmagunk figyelmeztetése és fegyelmezése, a saját lelkünkkel való tusakodás eredménye, mikor minden kétségünk ellenére teljes erőnkből megvalljuk, hogy szeretjük Istent, és az Ő Lelke újjá szül bennünket, újjá szüli a lelkünk felé rezdülő dallamát. Ebben a megújult dallamban pedig nem csak az új, hanem régi énekeink is megújult hitvallássá válnak, mert az élő Istennel való élő kapcsolat teremtő erejéből táplálkoznak.

 

Imádság: Nem lankad el az Úr buzgó szerelme, /Nem múlik el irgalma s kegyelme. /Megújul minden reggel, új minden reggel, /Nagy a Te hűséged , Urunk! /Nagy a Te hűséged !”

(K.E.)

Kép: Kisturi Eszter

Vélemény, hozzászólás?